Naprawa kabli pomiarowych

Naprawa kabli pomiarowych

Naprawa złączy w przyrządach pomiarowych

 

Często w porci​e źródła mocy optycznej w przyrządach światłowodowych ulega uszkodzeniu złącze w wyniku podłączania niesprawdzonych, zabrudzonych kabli pomiarowych [zwykle z pominięciem kabli wzorcowych]

Złącze FC/APC z uszkodzeniami powierzchni czoła

To samo złącze po naprawie (przepolerowaniu i kontroli interferometrycznej)

Na zdjęciu po lewej wskazania przyrządu przy całkowity wytłumienia odbicia

Strona RL

– długość fali λ=1310nm

– Lo dBm – poziom mocy odbitej – poniżej zakresu mierzalnego

  75.0 dB – względna wartość odbicia RL

wartość przy całkowity stłumieniu odbicia złącza pomiarowego FC/PC na kostce żelu Index Matching Gel . Takie wskazanie jest uzyskiwane gdy „dotykamy” granicznych wartości czułości przyrządu. Gdy mierzona wartość RL jest poniżej czułości przyrząd odcina szumy i pokazuje najmniejszą wartość granicy czułości. [moduł z wartości -75dB]

Oferujemy:

1.      Diagnostykę i naprawę złączy w przyrządach pomiarowych [naprawa może obejmować przepolerowanie usuwające uszkodzenia czoła szklanego włókna, lub wymianę złącza, gdy zabieg przepolerowania nie jest już możliwy]

2.      Kable pomiarowe z certyfikatami pomiarowymi na złączach MASTER

3.      Diagnostykę i naprawę złączy z kablach pomiarowych [procedura podobna do naprawy złączy w przyrządach]

4.      Środki czystości i narzędzia diagnostyczne:

 

Czyściki do złączy typu push-pull, kasety czyszczące, chusteczki bezpyłowe suche, nasączane do szkieł/złączy pomiarowych, żel [matching Block] do pomiarów ORL, mikroskopy do diagnostyki stanu czoła złączy, laboratoryjne, przenośne podłączane do PC, z modułem Bluetooth, Wifi, współpracujące ze smartfonami.