Materiały polerskie

Materiały polerskie

Oferta materiałów polerskich stosowanych do polerowania złączy światłowodowych obejmuje
Folie na bazie proszków:

D – diament syntetyczny    SC – węglik krzemu     AO – tlenków aluminium      CO – tlenków Ceru   SO – tlenków krzemu

oraz płyny i specjalne podkładki pod płyny polerskie.


Katalog folii zamieszczamy powyżej. Katalog płynów – dostępny za zapytanie ofertowe.